Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng Anh

  • SLide
Giới thiệu về chúng tôi Giới thiệu về chúng tôi

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long tiền thân là một Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản với 06 cán bộ công nhân viên, thuộc Công ty Dịch vụ và XNK Hạ Long – Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long.

- Tháng 6 năm 2006, Công ty DV và XNK Hạ Long tiến hành cổ phần hóa.

- Tháng 10 năm 2006, Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản xin được tách ra thành lập doanh nghiệp mới: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long với số vốn ít ỏi ban đầu là 3.118.218.668 VNĐ.

Xem thêm
Xem thêm